You are here:  / Posts created by admin
  • Strategie rozumowania
  • Modyfikacja planu
  • Wzrastająca zdolność do posługiwania się logiką
  • Miara rozumowania konkretno-operacyjnego
  • Współpraca rówieśników
  • Mowa egocentryczna