You are here:  / Adam Mickiewicz / Adam Mickiewicz emigracja / Cierpienie w literaturze współczesnej / Człowiek w futerale / Deus faber / Rozmowa wieczorna / Dlaczego Adam Mickiewicz opatrzył swój tekst mottem

Dlaczego Adam Mickiewicz opatrzył swój tekst mottem

post by related

related post

Mickiewicz, czyli romantyk

Adam Mickiewicz to poeta, który powinien być znany przeciętnemu Kowalskiemu. Dlaczego? To jasne, ponieważ, o autorze „Dziadów” czy „Pana Tadeusza” uczą nas już w szkole podstawowej. To przecież nie kto inny jak Adam Mickiewicz był pierwszym polskim romantykiem i tym samym tworzył podwaliny polskiej poezji romantycznej. A potwierdzeniem tych słów jest już pierwszy tomik wydany w 1822 roku, „Ballady i romanse”.
To Mickiewicz wykreował pierwszego polskiego bohatera romantycznego. Konrad Wallenrod, Gustaw-Konrad czy Jacek Soplica to postaci kluczowe i co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Warto w tym miejscu jeszcze dodać, że polski bohater romantyczny to postać, która posiada cechy typowe dla europejskiego romantyka, a na to nałożona jest cecha polska, czyli patriotyzm. Nie mogło być inaczej, ponieważ podyktowane jest to panującymi warunkami: toczymy walkę o niepodległość. Niestety, długo jeszcze przyjdzie nam poczekać na upragnioną wolność, ale tego jeszcze przecież nasi romantycy nie wiedzą.

Dlaczego Adam Mickiewicz opatrzył swój tekst mottem
1 vote, 2.00 avg. rating (59% score)