You are here:  / Rozmowa wieczorna / Duża masa cząsteczkowa

Duża masa cząsteczkowa

post by related

related post

SAMSUNG DIGITAL CAMERAZwiązki o dużej masie cząsteczkowej łatwo się rozkładają. Jeśli więc nawet w pierwotnych oceanach były syntetyzowane złożone związki organiczne, to interesujące jest dlaczego nie uległy one rozkładowi zanim zostały zakumulowane w dużej ilości. Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy sobie przypomnieć, że obecnie na Ziemi związki organiczne degradowane są z dwu różnych powodów. Po pierwsze, reagują one, choć powoli, z tlenem cząsteczkowym z atmosfery i ulegają samorzutnemu udenieniu, a po drugie, zostają rozkładane i zużywane jako pokarm przez mikroorganizmy. Natomiast w świecie prebiotycznym atmosfera nie zawierała tlenu, a więc nie zachodziło spontaniczne utlenianie, a ponadto nie istniały wówczas żadne organizmy. Z tego powodu ani utlenianie, ani rozkład nie niszczyły pierwotnych związków organicznych. Trzeci czynnik niszczący – promieniowanie ultrafioletowe pochodzące ze Słońca – mógł odgrywać znacznie większą rolę w czasach prebiotycznych niż obecnie, kiedy większość tego promieniowania jest zatrzymywana przez tlen znajdujący się w atmosferze. Promieniowanie ultrafioletowe jest jednak pochłaniane przez wodę, dlatego też w ciągu milionów a nawet setek milionów lat złożone związki organiczne, które zostałyby stosunkowo szybko rozłożone na lądzie, mogły akumulować się w pierwotnych oceanach. Skomplikowane, nieożywione układy, takie jak mikrosfery, których wysoce uproszczone formy zostały stworzone w warunkach laboratoryjnych, wykazują zdolność pochłaniania z otaczającego środowiska i akumulowania pewnych substancji. Substancje te mogą następnie podlegać różnym reakcjom chemicznym, które częściowo uwarunkowane są strukturalnymi właściwościami mikrosfer; niektóre produkty tych reakcji mogą być uwalniane do otaczającego środowiska.

Podobne wpisy o edukacji:

Duża masa cząsteczkowa
1 vote, 2.00 avg. rating (59% score)