You are here:  / Adam Mickiewicz emigracja / Ewolucja

Ewolucja

post by related

related post

rp_nauka47.jpgW środowisku pierwotnej Ziemi istniało wiele źródeł energii potrzebnej do przebiegu wspomnianych reakcji chemicznych. Niewątpliwie dużą rolę w przekształcaniu prostych związków organicznych w związki bardziej złożone odegrała energia słoneczna pod postacią promieniowania ultrafioletowego i ciepła. Podobne znaczenie miały wyładowania elektryczne w atmosferze, promieniowanie kosmiczne a także energia pochodząca z rozpadu izotopów promieniotwórczych. Jak się przypuszcza, w momencie pojawienia się żywych organizmów materia organiczna stanowiła co najmniej 10% materii znajdującej się w pierwotnych oceanach. Przeprowadzone w różnych laboratoriach doświadczenia dowiodły w sposób bezsporny, że węglowodany i lipidy mogły powstać w oceanach samorzutnie, wskutek przypadkowych reakcji chemicznych, przed pojawieniem się pierwszych żywych form. Wszelako mniej prawdopodobne jest powstanie w przypadkowy sposób białek i kwasów nukleinowych. Wydaje się raczej, że aminokwasy mogły spontanicznie tworzyć polipeptydy, a zasady azotowe ? polinukleotydy. Ostatnio sporządzono listę związków organicznych, które otrzymano w wyniku reakcji zachodzących w mieszaninach prostych nieorganicznych związków węgla, poddanych np. wyładowaniom elektrycznym lub działaniu promieniowania cieplnego, Ultrafioletowego czy beta. Lista ta obejmuje ponad 100 związków o różnym stopniu złożoności, poczynając od związków względnie prostych, jak mocznik, aminokwasy, trzy- do sześciowęglowe cukry, puryny i pirymidyny, do cząsteczek o znacznie bardziej złożonej budowie, jak protenoidy zawierające nawet 18 aminokwasów, ATP, polinukleotydy a nawet związki porfirynowe. Innymi słowy nieożywionym prekursorem wszystkich żywych form musiał być układ polipeptydów, polinukleotydów, węglowodanów, tłuszczów i innych związków tworzących łącznie pewną formę agregatu. Te agregaty cząsteczek nazwano koacerwatami.

Podobne wpisy o edukacji:

Ewolucja
1 vote, 5.00 avg. rating (89% score)