You are here:  / Adam Mickiewicz / Adam Mickiewicz emigracja / Cierpienie w literaturze współczesnej / Człowiek w futerale / Deus faber / Rozmowa wieczorna / Karta pracy Adam Mickiewicz pan Tadeusz Alina witkowska odpowiedzi

Karta pracy Adam Mickiewicz pan Tadeusz Alina witkowska odpowiedzi

post by related

related post

O Mickiewiczu słów kilka

Adam Mickiewicz to bez wątpienia jeden z najwybitniejszych polskich twórców. O tym wiedzą już uczniowie szkoły podstawowej. Przybliżmy zatem sylwetkę tego poety, żeby uzasadnić, na czym polega jego wielkość.
Adam Mickiewicz należy do pierwszego pokolenia polskich romantyków i dlatego też jemu przypadło w udziale niejako przecieranie szlaków jeśli chodzi o literaturę tej epoki. W 1822 roku poeta wydaje swój pierwszy tomik poetycki pt. „Ballady i romanse” i tym samym zapoczątkowuje romantyzm w Polsce. To nie kto inny jak Mickiewicz wykreował polskiego bohatera romantycznego. Konrad Wallenrod, Gustaw-Konrad czy Jacek Soplica to postaci, bez których galeria naszych romantycznych postaci nie byłaby kompletna. To Mickiewicz podnosił na duchu naród w czasach klęski, dlatego też nie jest przypadkiem to, że określamy go mianem wieszcza. Jeśli mówimy o polskim romantyzmie, zawsze pada najpierw nazwisko Mickiewicza. A przecież nie wolno zapominać też o Juliuszu Słowackim, Zygmuncie Krasińskim czy Cyprianie Kamilu Norwidzie.

Karta pracy Adam Mickiewicz pan Tadeusz Alina witkowska odpowiedzi
1 vote, 4.00 avg. rating (79% score)