You are here:  / Cierpienie w literaturze współczesnej / Miara rozumowania konkretno-operacyjnego

Miara rozumowania konkretno-operacyjnego

post by related

related post

Większość badań genewskich opartych jest na modelu badawczym typu test — trening — test, w którym osoby badane losowo przydziela się do grupy eksperymentalnej lub kontrolnej, przy czym grupy te poddaje się działaniu odmiennych czynników kontekstu społecznego. Na przykład osoby badane w grupie eksperymentalnej mogą być poproszone o rozwiązanie zadania dotyczącego zasady stałości w małej grupie rówieśników złożonej z osób znających zasadę stałości i z osób nie znających tej zasady, podczas gdy osoby badane z grupy kontrolnej proszone są o rozwiązanie tego samego problemu pojedynczo. Wszystkie osoby są indywidualnie badane testem wstępnym i testem końcowym, którym jest jakaś standardowa miara rozumowania konkretno-operacyjnego, a efekt współpracy z rówieśnikami ocenia się poprzez porównanie wzrostu rozumowania konkretno-operacyjnego między testem wstępnym a testem końcowym w obu grupach. Badacze genewscy użyli tego samego planu badawczego w wielu badaniach, które różniły się doborem określonego zadania dotyczącego rozumowania, wybranymi grupami społecznymi oraz kryteriami użytymi do oceny rozwoju poznawczego. Po dokonaniu przeglądu tej dużej liczby badań Perret-Clermont doszła do wniosku, że interakcja z rówieśnikami wspiera rozwój rozumowania logicznego poprzez proces aktywnej poznawczej reorganizacji wzbudzanej przez konflikt poznawczy. Utrzymuje ona ponadto, że konflikt poznawczy najczęściej występuje w sytuacjach, w których dzieci o umiarkowanie odmiennych punktach widzenia (np. osoby znające zasadę stałości i osoby w stadium przejściowym) prosi się o dojście do consensusu.

http://kasior.pl/

Podobne wpisy o edukacji:

Miara rozumowania konkretno-operacyjnego
1 vote, 5.00 avg. rating (89% score)