You are here:  / Deus faber / Modyfikacja planu

Modyfikacja planu

post by related

related post

Czy wszystkie rodzaje aktywności, opisane przez badaczy jako współpraca, są takie, że wzbudzają rzeczywiste interindywidualne koordynacje będące źródłem konfliktu poznawczego? Na to pytanie odpowiedzieć można jedynie poprzez systematyczne obserwacje, które należy przeprowadzić. W dalszych badaniach w dziedzinie psychologii inteligencji powinniśmy zająć się nie tylko wpływem interindywidualnej koordynacji na formułowanie sądów czy na wykonanie, ujmowanych jako wskaźniki rozwoju , ale także wpływem różnych typów interakcji społecznej, a w szczególności wpływem strategii partnera na strategię, którą podmiot przyjmuje w-celu wykonania zadania. Opiszemy niżej badanie, w którym analizowano zapisy na kasetach wideo spotkań, podczas których wspólnie rozwiązywano problemy, pod względem wzorców interakcji społecznej oraz stosowanych strategii rozwiązywania problemów. Dodatkowo uzyskano w próbie osób wspólnie rozwiązujących problemy ich indywidualne miary rozumowania logicznego, które porównano następnie z podobnymi miarami zebranymi wcześniej od próby osób rozwiązujących problemy pojedynczo. Plan badawczy zastosowany przez Forman jest modyfikacją planu test — trening test wykorzystanego przez Perret-Clermont i jej współpracowników. Zamiast dostarczenia dzieciom tylko jednej okazji rozwiązania problemu na drodze współpracy, Forman dla swoich osób badanych zaprojektowała aż 11 sesji.

http://anonserek.pl/

Podobne wpisy o edukacji:

Modyfikacja planu
1 vote, 5.00 avg. rating (89% score)