You are here:  / Deus faber / Pierwotne oceny

Pierwotne oceny

post by related

related post

rp_nauka34.jpgNiewątpliwie w pierwotnych oceanach powstała znaczna liczba koacerwatów. Aczkolwiek istniało wiele czynników, które działały ochronnie i zapobiegały ich rozpadowi, to jednak większość z nich była prawdopodobnie zbyt nietrwała, aby istnieć przez dłuższy okres. Niektóre jednak szczególnie korzystnej kombinacji związków, a przede wszystkim zawierające cząsteczki o działaniu katalitycznym, mogły wpływać na przebieg reakcji chemicznych i przedłużyć swój czas trwania; w konsekwencji prowadziło to do zwiększenia ich wewnętrznej złożoności. Być może, że zdolność niektórych koacerwatów do katalizowania pewnych reakcji powodowała, że mogły one wchłaniać więcej substratów reakcji niż inne koacerwaty. Jeśli takie związki były zatrzymywane wewnątrz agregatu, to agregat mógł zwiększać swoje rozmiary, co z kolei prowadziło do większej jego trwałości i złożoności. Tym samym istniałaby prymitywna forma selekcji, faworyzująca pewne właściwości chemiczne koacerwatu, które sprzyjały większej jego stabilności i złożoności. Zatem zgodnie z poglądem, że w wyniku selekcji przeżywają te organizmy, u których rozwinęły się cechy ułatwiające im życie w danym środowisku, możemy też rozpatrywać selekcję ewolucyjną w odniesieniu do nieożywionych, skomplikowanych układów wielkocząsteczkowych. Ewolucja tych układów musiała więc polegać na odpowiedniej selekcji procesów fizycznych chemicznych, dzięki którym uzyskiwały one zdolność samoodtwarzania. Możemy jedynie spekulować jaka była kolejność zdarzeń, prowadzących od złożonych układów nieożywionych do pierwszej formy życia na Ziemi.

Podobne wpisy o edukacji:

Pierwotne oceny
1 vote, 4.00 avg. rating (79% score)