You are here:  / Adam Mickiewicz emigracja / Podstawowe bariery sukcesu

Podstawowe bariery sukcesu

post by related

related post

Ten rozdział pragnę poświęcić tym ważnym metodom wychowawczym, opisać fakty naukowe, które je potwierdzają, oraz ukazać, jak praktycznie najlepiej je wykorzystać i pomóc swojemu dziecku. Pod koniec tego rozdziału omówię dwie podstawowe bariery sukcesu: nad|mierny niepokój oraz wysoki poziom agresji. Stanowią one problem dzieci w różnym wieku, lecz najłatwiej poddają się skutecznej kontroli w momencie, kiedy pojawiają się podczas pierwszych lat życia dziecka.

Rozpocznę od rozważenia pojęć pochodnych, z których wszystkie wywierają znaczny wpływ na rozwój – lub ograniczenie – wrodzonego geniuszu. Rozpoczniemy tak, jak czyni to każde niemowlę, od przyjrzenia się, w jaki sposób ono uczy się rozumieć samo siebie oraz swój stosunek do świata. Wynik tych obserwacji określa, w bardzo znacznym stopniu, sposoby widzenia świata. Ten niepowtarzalny sposób postrzegania świata jest punktem wyjścia stopniowego tworzenia obrazu własnego „ja” przez dziecko. Zachowania podyktowane określonym obrazem własnego „ja” mogą albo działać korzystnie, albo niekorzystnie na rozwój dziecka. Na przykład niemowlę, które zaczyna postrzegać świat jako logiczny system, będzie rozwijało logiczne sposoby rozwiązywania problemów, z którymi będzie miało do czynienia. Dziecko, które postrzega świat jako nielogiczny, nie tylko będzie o wiele bardziej niepewne swoich reakcji, lecz również o wiele mniej chętnie będzie rozwiązywało problemy w sposób logiczny. W wyniku tego dziecko uwierzy, że nie można doszukać się sensu życia oraz że bezcelowy jest logiczny sposób zachowania się. On lub ona ponownie nauczy się bezradności.

Podobne wpisy o edukacji:

Podstawowe bariery sukcesu
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)