You are here:  / Człowiek w futerale / Reaktor

Reaktor

post by related

related post

rp_nauka71.jpgReaktor to jak gdyby fabryka energii jądrowej. W nim odbywa się łańcuchowa reakcja rozszczepienia atomów uranu. Aby rozwój reakcji łańcuchowej mógł przebiegać prawidłowo, uran, a szczególnie grafit ?używane w reaktorach ? muszą być bardzo czyste ? rzędu ?siedmiu dziewiątek”. Jesteśmy więc znowu przy zanieczyszczeniach. Popatrzmy na rząd zanieczyszczeń. Jest on przerażający w swojej znikomości. Ale czy przestraszył grono naukowców, zajmujących się trudną walką o wyzwalanie energii jądrowej w latach czterdziestych? Oczywiście, że nie. Podjęli oni walkę ze szkodliwymi domieszkami celem otrzymania bardzo czystych materiałów dla ? jak wówczas mówiono ?- stosu atomowego. Czy było to trudne zadanie? W odpowiedzi należy zwrócić uwagę na fakt, że aż do 1940 r. całkowita ilość uranu metalicznego produkowana w Ameryce Północnej nie przekraczała kilku gramów, i to nawet wątpliwej czystości. Wyjątkowy w dziejach nauki zbiorowy wysiłek dał jednak rezultaty: w czerwcu 1942 r. opracowano i przekazano do produkcji proces przemieniający dziennie 1 tonę silnie zanieczyszczonego tlenku uranu na tlenek o stopniu czystości rzadko spotykanym, nawet w skali laboratoryjnej!

Podobne wpisy o edukacji:

Reaktor
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)