You are here:  / Rozmowa wieczorna / Strategie rozumowania

Strategie rozumowania

post by related

related post

Istnieje kilkanaście powodów, by użyć metody longitudinalnej do oceny umiejętności rozwiązywania problemów przez dzieci. Zamiast wnioskować o procesie rozwoju poznawczego na podstawie porównania poziomu wykonania zadań w teście wstępnym i końcowym, można proces ten obserwować bezpośrednio, jednocześnie bowiem u dzieci mogą rozwinąć się trwałe związki społeczne związane z pracą. Oprócz tego plan longitudinalny został w tym badaniu tak opracowany, że dane dotyczące wspólnego rozwiązywania problemów można porównać z podobnymi danymi longitudinalnymi, jakie uzyskali Kuhn i Ho (1980) odnośnie do indywidualnego rozwiązywania problemów. Badanie Forman dostarcza zatem dwojakiego rodzaju informacji na temat współpracy: jak strategie rozumowania u osób wspólnie rozwiązujących problem różnią się od strategii osób rozwiązujących problem indywidualnie oraz jak pewne związki partnerskie, powstające w toku współpracy, różnią się od innych zarówno pod względem rodzaju wzorca interakcji społecznej, jak i sposobu użycia strategii poznawczych. W dyskusji poniżej skupimy się na tych dwóch rodzajach danych: na porównaniach osób współpracujących z osobami rozwiązującymi problemy indywidualnie i na porównaniach pomiędzy różnymi związkami partnerskimi, jakie występują w toku współpracy. Następnie poddamy pod dyskusję rezultaty z badania Forman w świetle hipotezy Perret-Clermont oraz, jak nam się wydaje, istotnej i dającej dopełnienie teorii Wygotskiego.

Podobne wpisy o edukacji:

Strategie rozumowania
1 vote, 5.00 avg. rating (89% score)