You are here:  / Adam Mickiewicz emigracja / Współpraca rówieśników

Współpraca rówieśników

post by related

related post

W porównaniu z nauczaniem przez rówieśników intelektualna wartość ich współpracy jest mniej zrozumiała. Może to częściowo wynikać z faktu, że współpraca wymaga odpowiedniego środowiska do pracy, które jest jeszcze bardziej oddalone od tradycyjnej organizacji klasy. Zadania rówieśniczego tutoringu przypominają jednak powszechne w klasie działanie: wypełnianie zeszytów do ćwiczeń, czytanie na głos, wykonywanie zadań pisemnych itp. W zadaniach tych tutor pomaga w uzyskaniu informacji, naprowadza i/lub poprawia pracę podopiecznego. Współpraca natomiast wymaga istnienia wspólnego zadania, nad którym partnerzy pracują razem w celu stworzenia czegoś, czego żaden z nich nie mógłby stworzyć osobno. W większości zachodnich społeczeństw przemysłowych kładzie się nacisk na osiągnięcia indywidualne, a programy, które promują współpracę rzadko spotyka się w szkołach; rzadko też są badane przez pedagogów i psychologów. Badania na temat współpracy rówieśników są więc szczątkowe. Wyjątek stanowi duża liczba badań zrealizowanych przez grupę psychologów genewskich. Przeprowadzili oni serię eksperymentów mających na celu zbadanie wpływu współpracy rówieśników na umiejętności logicznego rozumowania związanego z Piagetowskim stadium operacji konkretnych: przyjmowaniem innego punktu widzenia, zasadą stałości itp.

http://fiter.pl/

Podobne wpisy o edukacji:

Współpraca rówieśników
1 vote, 5.00 avg. rating (89% score)