You are here:  / Człowiek w futerale / Wzrastająca zdolność do posługiwania się logiką

Wzrastająca zdolność do posługiwania się logiką

post by related

related post

Dwóch badaczy rosyjskich, Łomow (1978) i Kolcowa (1978), oraz dwóch japońskich, Inagaki i Hatano, doszło do podobnych konkluzji — mianowicie, że interakcja rówieśników pomaga jednostkom przyjąć i zintegrować różnorodne sposoby ujmowania problemu i że ów proces koordynacji przynosi bardzo dobre rezultaty w sferze intelektualnej. Dla Kolcowej rezultatami tymi są dokładne, bogate i logicznie ścisłe definicje przynależne do świata społecznego. Dla Inagaki i Hatano rezultaty te są możliwe do zgeneralizowania i są pojęciami odnoszącymi się do utrwalonej zasady stałości. Dla Perret-Clermont osiągnięcia te świadczą o wzrastającej zdolności do posługiwania się logiką operacji konkretnych. W żadnym z tych badań w sposób systematyczny nie obserwowano interakcji osób badanych podczas współpracy w toku rozwiązywania problemów. Badania te dostarczają jedynie anegdotycznych danych na poparcie hipotezy, że interakcja rówieśników może wzmacniać intelektualne wykonanie zadania, ponieważ wymusza ona na jednostkach dążenie do zrozumienia i skoordynowania pozostających w konflikcie różnych sposobów ujmowania problemu. Dla przetestowania tej hipotezy koniecznym byłoby zbadanie procesu społecznej koordynacji, który zachodzi podczas rozwiązywania problemów, by wyizolować warunki społeczne najbardziej odpowiedzialne za rozwój poznawczy. Na przykład można byłoby obserwować interakcje, które zachodzą w pracującej grupie, dla odróżnienia tych grup, w których członkowie pracują razem w bliskim kontakcie i często usiłują uzgodnić swoje odmienne poglądy, od tych grup, których członkowie pracują w większości na własną rękę. Następnie można byłoby zbadać, jak owe różne wzorce grupowej interakcji wpływają na używanie różnych strategii rozwiązywania problemów.

http://prezenciory.pl/

Podobne wpisy o edukacji:

Wzrastająca zdolność do posługiwania się logiką
1 vote, 4.00 avg. rating (79% score)